Zoek je hulp?

Wil jij helpen?

In de media

Samenwerken aan een verslaafd vrije toekomst


Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl 
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Donderdag 22 Maart  hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen
 

 

 

Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?

Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl

Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Woensdag 14 Maart  hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen
Drugsgebruik jeugd Bron:Menselijk lichaam
Hoewel exacte gegevens van de situatie met betrekking tot druggebruik onder adolescenten ontbreken, lijken beschikbare gegevens te wijzen op een zekere stabilisatie. Blijkens de ervaring op consultatiebureaus is het probleem in zoverre verergerd dat op steeds jongere leeftijd met drugs geëxperimenteerd wordt. Een aantal tieners heeft op zijn minst eenmaal hasj of marihuana geprobeerd voor ze de middelbare school hebben afgemaakt en sommigen van hen al op de lagere school.
Alcohol is echter ook een drug. Voor de meeste adolescenten begint het experimenteren met drugs met een alcoholisch drankje. Daarna volgt het roken van een marihuanasigaret (joint). Gelukkig gaan betrekkelijk weinig tieners over op het uitproberen van hardere drugs of een zwaar of regelmatig gebruik van marihuana over een langere periode.
Sommige drugs, zoals heroïne, zijn lichamelijk verslavend. Andere, zoals marihuana, kunnen een psychische afhankelijkheid teweegbrengen die sterk genoeg is om in de buurt te komen van een vorm van verslaving. Adolescenten lopen een verhoogd risico om psychisch afhankelijk te worden van drugs, omdat zij zo ontvankelijk zijn voor de aandrang van hun leeftijdgenoten.
In de tienerjaren spelen zich een aantal processen af, zoals de ontwikkeling van onafhankelijkheid, en de vorming van een seksuele identiteit en het belangrijker worden van de studie. Deze processen kunnen al moeilijk verlopen wanneer een opgroeiend kind met heldere blik de wereld inkijkt. Om aan de moeilijke opgave die het is om een tiener te zijn te ontsnappen kan een kind in de verleiding komen drugs te gebruiken. Wanneer een kind echter vaak onder de invloed van drugs of alcohol is, wordt het een onmogelijke taak de uitdagingen van de adolescentie het hoofd te bieden.
Wanneer tieners problemen op school hebben, verhoogt dit de kans dat zij drugs gaan gebruiken; omgekeerd kan druggebruik de motivatie van de tiener om goed te presteren verminderen. Drugs kunnen afbreuk doen aan het leerproces doordat ze geheugenverlies veroorzaken en het concentratievermogen verminderen. Tieners die drugs gebruiken brengen ook hun toekomst in de maatschappij in gevaar. Zij kunnen in aanraking komen met de wet vanwege het gebruik van illegale drugs, het verspreiden ervan, het verlenen van ’koeriersdiensten’ of omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal om genoeg geld te krijgen om drugs te kopen.
Drugs kunnen het proces verstoren waarin uw tiener een stabiele seksuele identiteit ontwikkelt. Ze kunnen seksuele angst veroorzaken en het oordeelsvermogen en de zelfbeheersing in de war brengen. Door drugs kunnen remmingen verdwijnen wat ertoe kan leiden dat een kind dingen doet die anders niet in zijn hoofd zouden opkomen. Sommige van deze handelingen kunnen blijvende gevolgen hebben. Drugs kunnen bijvoorbeeld een kind beletten zich te verzetten tegen seksuele avances of eraan te denken dat hij een voorbehoedmiddel moet gebruiken. Hieruit kan een ongewenste zwangerschap voortvloeien. De nadelige gevolgen van het gebruik van drugs door de moeder – met name van alcohol – zijn goed gedocumenteerd.
Zoals een volwassene een alcoholisch drankje neemt om zich beter op zijn gemak te voelen op een feestje, zo kan een adolescent een drug nemen om zich te ontspannen en erbij te horen. Zowel voor volwassenen als tieners heeft dit gedrag en averechts effect. Maatschappelijke contacten verlopen met meer succes wanneer iemand werkelijk zichzelf is dan wanneer hij een gekunstelde persoonlijkheid is die door een drug is beïnvloed. Mensen die onder invloed van drugs of alcohol zijn, trekken zich in sociaal opzicht terug en raken gedeprimeerd. Zo is het ook mogelijk dat adolescenten die neerslachtig zijn meer drugs gaan gebruiken in een vergeefse poging hun stemming te verbeteren.
Het allerergste is dat druggebruik het risico van overlijden tijdens de adolescentie verhoogt. De drie belangrijkst doodsoorzaken bij tieners – ongevallen, verkeersongelukken en zelfdoding – komen vaker voor onder druggebruikers.
De zintuigen geven, onder invloed van drugs, vertekende informatie door. Dit effect verstoort de motorische coördinatie en verhoogt de kans op ongelukken. Het is gevaarlijk onder invloed van drugs machines te bedienen of zelfs om aan sport te doen.
Raad uw kind het gebruik van drugs af. Eis van uw kind dat hij geen auto zal rijden wanneer hij onder invloed van drugs of alcohol is.
Wanneer adolescenten injectienaalden en -spuiten delen die gebruikt worden om een intraveneus ’shot’ te zetten, lopen zij een groot risico om AIDS te krijgen. Om dit risico te vermijden en de uitbreiding van AIDS te beperken, worden in Nederland gratis steriele spuiten en naalden aan druggebruikers ter beschikking gesteld via consultatiebureaus. Ter beperking van het heroïnegebruik en de daarvoor noodzakelijke injectie wordt eveneens gratis methadon verstrekt.
De meest effectieve manier om uw tiener af te brengen van het misbruik van drugs – of alcohol of tabak – is uw boodschap af te stemmen op zijn niveau van verstandelijke en morele ontwikkeling. Vooral in het begin van de adolescentie en halverwege zal een kind misschien minder onder de indruk zijn van de gevolgen die deze stoffen op lange termijn voor de gezondheid hebben dan van hun maatschappelijke consequenties.
Nog belangrijker dan tegen druggebruik te waarschuwen, is een goed voorbeeld te geven. Verslaving wordt soms in een familie van de ene aan de andere generatie doorgegeven. Vooral wanneer een kind aan de drugs is en andere gezinsleden al langere tijd alcoholist of druggebruiker zijn, kan gezinstherapie helpen deze cyclus te doorbreken. Therapie helpt ook het zelfvertrouwen van een kind weer op te bouwen, zodat hij beter weerstand kan bieden aan de aandrang die van leeftijdgenoten uitgaat om drugs te gebruiken. In Nederland kunnen de Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs, de diverse verslavingsinstellingen en oa Moedige Moeders in dit soort gevallen ook een belangrijke rol spelen.
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Donderdag 8 Maart  hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Woensdag 28 februari  hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Donderdag 22 februari  hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen
Waarom gebruiken mensen drugs?
Mensen gebruiken drugs omdat ze iets aan hun leven willen veranderen.
Hier staan een paar redenen die jongeren voor hun drugsgebruik gegeven hebben:
 • Erbij willen horen
 • Om te ontsnappen of te ontspannen
 • Ze vervelen zich
 • Om zich ouder voor te doen
 • Opstandigheid
 • Om te experimenteren
Ze denken dat drugs een oplossing zijn. Maar uiteindelijk worden de drugs het probleem.
Hoe moeilijk het ook is om je problemen onder ogen te zien, de gevolgen van drugs zijn altijd groter dan het probleem dat je ermee probeert op te lossen. De echte oplossing voor het drugsprobleem is het verkrijgen van feiten en om überhaupt niet te beginnen aan drugs.
Hoe werken drugs?
Drugs zijn in feite vergif. De hoeveelheid die je gebruikt bepaalt het effect.
Een kleine hoeveelheid geeft een kleine stimulans (het verhoogt de activiteit). Een grotere hoeveelheid werkt als een kalmerend middel (onderdrukt de activiteit). Een nog grotere hoeveelheid vergiftigt je en kan je doden.
Dat geldt voor elke drug. Het verschil zit in de hoeveelheid die nodig is om het effect te bereiken.
Maar veel drugs hebben nog een effect: ze hebben direct invloed op het verstand. Ze vervormen de waarnemingen van de gebruiker. Het gevolg hiervan is dat de acties van de persoon vreemd, irrationeel, ongepast en zelfs destructief kunnen zijn.
Drugs blokkeren alle gevoelens, zowel de gewenste als de ongewenste. Dus, hoewel drugs op korte termijn hulp lijken te kunnen bieden bij het verlichten van pijn, vernietigen ze ook de vermogens van een persoon, zoals bijvoorbeeld het reactie- en denkvermogen.
Medicijnen zijn drugs die bedoeld zijn om iets van de werking van je lichaam te versnellen, vertragen of te veranderen om zo te proberen het beter te laten werken. Soms is dat nodig. Maar ze werken net zo goed als oppeppend of verdovend middel en een teveel ervan kan je doden. Dus wanneer je medicijnen niet gebruikt zoals ze gebruikt horen te worden, kunnen ze net zo gevaarlijk zijn als drugs.
Drugs hebben invloed op het verstand
 
Bron van de afbeeldingen: Alamy
Wanneer iemand zich iets herinnert, werkt het verstand gewoonlijk heel vlug en krijgt hij vanuit de plaatjes in zijn verstand snel informatie. Maar drugs vertroebelen de plaatjes in het verstand waardoor er lege plekken ontstaan. Wanneer iemand probeert vanuit deze wazige rommel informatie te krijgen, lukt dat niet. Drugs zorgen ervoor dat een persoon zich dom en langzaam voelt en dat hij of zij faalt in het leven. Naarmate de mislukkingen oplopen, en het leven moeilijker wordt, zal hij nog meer drugs willen om deze problemen te omzeilen en zogenaamd op te lossen.
Drugs vernietigen creativiteit
Eén van de leugens die over drugs wordt verteld, is dat ze iemand helpen creatiever te worden. De waarheid is echter héél anders.
Iemand die verdrietig is, kan drugs gebruiken om een gevoel van geluk te ervaren, maar dat werkt niet. Drugs geven iemand een kunstmatig gevoel van opgewektheid, maar wanneer de drug is uitgewerkt gaat hij of zij zich nog ongelukkiger voelen dan daarvoor. En na afloop wordt de emotionele inzinking iedere keer erger. Uiteindelijk zal de drug alle creativiteit die een persoon heeft vernietigen.
“Toen ik aan de drugs was, dacht ik dat ik controle had over mijn leven en dat het uitstekend ging. Maar ik heb alles vernietigd wat ik in mijn leven had opgebouwd en waar ik voor gevochten heb. Ik had alle banden met al mijn echte vrienden en familie verbroken, zodat ik alleen nog mijn drugsmaten als vrienden had. Elke dag draaide maar om één ding: mijn plan om aan het geld te komen dat ik voor mijn drugs nodig had. Ik deed alles om mijn amfetamine te pakken te krijgen – het was het enige waar het in mijn leven om draaide.” – Pat
“Ik vond dat ik leuker was als ik dronken was. Vlak nadat ik was begonnen met drinken gaf iemand me marihuana… Later hing ik een keertje rond in een huis van een vriend, terwijl we marihuana rookten en iemand een zakje cocaïne tevoorschijn haalde. Cocaïne snuiven werd al snel een dagelijkse gewoonte. Ik stal dagelijks geld van de zaak van mijn ouders en van mijn grootouders om mijn alcohol-, cocaïne-, marihuana- en LSD-verslaving te kunnen betalen. Toen kwam ik in aanraking met OxyContin en begon het regelmatig te gebruiken. Toen ik erachter kwam dat ik verslaafd was, was het snuiven van OxyContin al deel van mijn dagelijks leven. Ik wilde iets sterkers en kwam toen in aanraking met heroïne. Niets kon me meer tegenhouden om high te worden. Mijn verslaving won het van mij. En elke keer als ik probeerde te stoppen, zorgde het lichamelijke verlangen ervoor dat ik nog meer nam.” – Edith
Bron: Foundation voor een drugsvrije wereld.
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Woensdag 14 februari  hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen
Lachgas gemakkelijk verkrijgbaar maar niet zonder risico’s
maandag 18 december 2017 Bron:Trimbos instituut
De afgelopen jaren gebruiken steeds meer jongeren en jongvolwassenen lachgas als een roesmiddel. Het middel wordt dan geïnhaleerd uit een ballon gevuld met lachgas uit slagroompatronen. Deze patronen zijn eigenlijk bedoeld als drijfgas om er slagroom uit een cilinder mee te kunnen spuiten. Het risico op ernstige acute gezondheidsincidenten is gering, maar negatieve effecten op de gezondheid op de kortere en langere termijn komen wel degelijk voor.
Dat blijkt uit het onderzoek Roes met een luchtje van het Trimbos-instituut (Utrecht) en het Bonger Instituut (Universiteit van Amsterdam).
Doel van het onderzoek, dat is uitgevoerd met financiering van ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS, was het verkrijgen van een beeld van de verschillende gebruikersgroepen van lachgas en inzicht in het problematisch gebruik en de context van gebruik. Lachgas wordt door heel verschillende groepen gebruikt, van jonge pubers die nog nooit alcohol of drugs hebben gebruikt tot doorgewinterde uitgaanders die veel ervaring hebben met allerlei roesmiddelen. Het gebruik van lachgas is het hoogst onder jongeren en jongvolwassenen uitgaanders. Lachgas wordt meestal samen met anderen gebruikt. Het grootste deel doet het af en toe en gebruikt dan één of een paar ballonnen per persoon. Maar naast deze gelegenheidsgebruikers zijn er ook jongeren met een extremer gebruikspatroon waarbij in groepsverband heel veel lachgas op een avond wordt gebruikt (‘bingen’). Van degenen die het laatste jaar lachgas hebben gebruikt, doet tussen de tien (bevolking 15 jaar en ouder) en twintig procent (uitgaanders) dit minstens één keer per maand. Degenen die elke maand lachgas gebruiken, nemen op uitgaansdagen gemiddeld meer ballonnen dan degenen die minder vaak gebruiken.
Risico’s en risicoperceptie
Jongeren denken heel verschillend over de gezondheidsrisico’s van lachgas. Vooral jongere gebruikers (van 12-14 jaar), die weinig ervaring met andere middelen hebben, zien lachgas vaak niet als een echt e ‘drug’ en vinden dat er nauwelijks risico’s zijn. Anderen, vaak degenen die lachgas wel als een ‘drug’ zien, erkennen dat er risico’s zijn, al nemen zij die lang niet altijd serieus. Het risico op ernstige acute gezondheidsincidenten lijkt gering, maar gebruikers rapporteren wel degelijk negatieve effecten. Tijdens of kort na lachgasgebruik zijn dit met name hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen van handen en voeten. Daarna volgen verwardheid, misselijkheid en craving (hunkering om opnieuw te gebruiken). De meest voorkomende zelf-gerapporteerde negatieve gezondheidseffecten op lange termijn zijn: concentratieproblemen, tintelingen, moeheid en duizelingen. Hierbij geldt: hoe vaker en meer lachgas wordt gebruikt, hoe vaker op lange termijn tintelingen, craving en gewenning worden ervaren. Op grond hiervan kan het risico op verslaving niet uitgesloten worden.
Aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek
Lachgas heeft bij veel jongeren een positief, onschuldig imago. Houd hier rekening mee in de preventie en voorlichting onder jongeren  door met een eerlijke boodschap te komen, afgestemd op de ervaringen van de (jonge) gebruikers, is een van de aanbevelingen. Het meer stroomlijnen van de voorlichting door gemeenten, scholen en professionals is een ander aandachtspunt, net als de brede en gemakkelijk beschikbaarheid. Dat laatste kan worden tegengegaan door het stimuleren van beperkende maatregelen in de detailhandel.
Trimbos-instituut, 2017
Wilt  U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn  06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Donderdag 8 Februari hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
Een Jointje op z'n tijd : Kan dat veel kwaad? Bron:Metro
Ronnie Flex zal de komende tijd even niet op het podium te zien zijn. Maandag maakte de rapper uit Capelle aan den IJssel via Instagram en Twitter bekend dat hij in rehab zit. Volgens zijn management is hij daar voor zijn wietverslaving. Maar wanneer weet je nou eigenlijk dat je een wietverslaving hebt? En wat doet dat precies met je?
EEN HOOFDSTAD VOL COFFEESHOPS
Af en toe een keer blowen lijkt heel normaal te zijn voor veel Nederlander. Ruim een vijfde van hen tussen 18 jaar en ouder zegt weleens geblowd te hebben. Twintigers gebruiken het vaakste wiet. Een jointje kopen in Nederland is dan ook bijna net zo makkelijk als het kopen van een kratje bier. In Amsterdam alleen al zitten bijna 200 coffeeshops.
Toch is een cannabisgebruik een van de meest voorkomende redenen waarom mensen in afkickklinieken terecht komen. Dit blijkt uit de Nationale Drugsmonitor 2016. Bijna 11 duizend mensen zaten in dat jaar in de verslavingszorg vanwege het overmatig vaak roken van joints. Alleen het aantal mensen dat in de verslavingszorg zit vanwege een alcoholverslaving ligt hoger.
NIET MEER ZONDER
Denk je dat ooit eens een jointje roken geen kwaad kan, dan heb je het nog niet altijd bij het rechte eind. In Nederland zouden bijna 30 duizend mensen afhankelijk zijn van cannabis. Een tiende van de mensen die ooit cannabis heeft gebruikt, raakte uiteindelijk afhankelijk ervan. Wanneer een gebruiker er op jonge leeftijd mee begint dan wordt de kans op deze afhankelijkheid alleen maar groter.
Jongeren die afhankelijk zijn van cannabis hebben een groter risico op verminderde schoolprestaties, het verlaten van school en uiteindelijk werkloosheid. Langdurig en regelmatig blowen kan ervoor zorgen dat je concentratie- en geheugenproblemen krijgt. Dit is echter alleen bij intensief gebruik. Als je maar af en toe een jointje rookt, geef je je hersenen de kans om ervan te herstellen. Maar doe je het wekelijks of zelfs dagelijks, dan hebben je hersenen daar geen tijd meer voor en treedt er hersenschade op.
GEEN WERK EN GEEN VRIENDEN MEER
Hoe weet je nou of je verslaafd bent aan wiet? Verslavingsklinieken zoals Jellinek stellen dit vast aan de hand van de elf criteria van de zogenaamde DSM-V diagnose. De DSM-5 is een wereldwijd gebruikt naslagwerk waar alle psychiatrische aandoeningen in beschreven staan.
Mensen die verslaafd zijn aan wiet gebruiken het vaker en in grotere hoeveelheden dan ze van plan waren. Verslaafden moeten steeds meer blowen om nog stoned of high te worden. Ze hebben meerdere mislukte pogingen gedaan om te minderen of ermee te stoppen. Hun prestaties op het werk of school lijden onder het cannabisgebruik. Ook geven ze hun hobby’s, relaties en vrienden op. Als gevolg hiervan trekken zichzelf steeds verder terug. Dit leidt uiteindelijk tot lichamelijke en psychische problemen. Vaak ontkennen ze een probleem te hebben of onderschatten ze hun gebruik.
Verslaving kan er dus niet alleen voor zorgen dat je hersenen erop achteruitgaan, maar ook dat je, je werk, school en vrienden opgeeft. Een jointje op zijn tijd kan geen kwaad, maar zorg er dan dus ook voor dat je het bij die paar keer houdt.
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn 06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark. Adres:De Val van Urk 7 in Volendam
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
De bijeenkomsten zijn op even weken op donderdag en oneven weken op woensdag en begint om 20:00
As Woensdag 31 Januari hebben we een bijeenkomst.
En u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
Hallo, mijn naam is drugs :Bron Lucy Arisse/Facebook
Ik verwoest gezinnen, scheur families uit elkaar, neem u kinderen mee, en dat is nog maar het begin.
Ik kost meer dan diamanten, ben duurder dan goud, de zorgen die ik breng zijn fascinerend en als je me nodig hebt, vergeet niet dat ik makkelijk te vinden ben, ik woon overal om je heen, op scholen en in de stad.
Ik woon samen met de rijken, ik woon samen met de armen, ik woon in de straat, en misschien bij de buren.
Mijn kracht is geweldig: probeer me uit en je zult het zien, maar als je dat doet, kun je jezelf misschien NOOIT meer bevrijden. Probeer me gewoon één keer en misschien laat ik je gaan, maar probeer me twee keer, en ik zal je ziel bezitten.
Wanneer ik je bezit, zul je stelen en liegen.
Je doet alles wat je moet doen enkel om high te worden.
De misdaden die je zult plegen, mijn verdovende charmes zullen het waard zijn om het plezier in je lichaam te voelen.
Maar je zult jou moraal vergeten en hoe je bent opgevoed, ik zal je mijn wegen aanleren.
Je zult tegen je moeder liegen, je zult van je vader stelen.
Als je hun tranen ziet zou je je verdrietig moeten voelen.
Ik neem kinderen van ouders weg, en de ouders van kinderen, ik zet de mensen op tegen god, en verwijder je van je vrienden.
Ik zal alles van je afnemen, jouw uiterlijk en jouw trots, ik zal altijd bij je zijn, direct aan uw zijde.
Je zult alles opgeven.... jouw gezin, jouw huis.... je vrienden, je geld, en dan zul je alleen zijn.
Ik neem en neem, totdat je niets meer hebt om te geven.
Als ik klaar met je ben, kun je jezelf gelukkig prijzen als je nog leeft.
Als je met uitprobeert, wees dan gewaarschuwd: dit is geen spel.
Als je me de kans geeft, dan zal ik je gek maken.
Ik zal je lichaam blij maken, ik zal je geest beheersen.
Ik zou je compleet bezitten, je ziel zou van mij zijn.
De nachtmerries die ik je zal geven liggend in je bed, de stemmen die je hoort in je hoofd, het zweten, de trillingen, de visioenen die je ziet, ik wil dat je weet dat dit allemaal geschenken van mij zijn, maar dan is het al te laat , en je weet diep in je hart, dat je van mij bent, en wij zullen geen afscheid nemen.
Je zult er spijt van krijgen dat je mij uitgeprobeerd hebt, dat heeft men altijd, maar jij kwam naar mij, ik niet naar jou.
Je wist dat dit zou gebeuren.
Het is je vele malen verteld, maar jij hebt mijn macht uitgedaagd, en koos ervoor dapper te zijn.
Je had nee kunnen zeggen, en gewoon weg kunnen lopen, als u die dag over kon doen.
Wat zou je dan nu zeggen?
Ik zal je meester zijn, je zult mijn slaaf zijn, ik zal zelfs met je meegaan, wanneer je naar het graf gaat.
Nu dat je me hebt ontmoet, wat ga je doen?
Wil je me uitproberen of niet?
Het is allemaal aan jou.
Ik kan je meer ellende bezorgen dan woorden kunnen uitdrukken.
Kom neem mijn hand, dan neem ik je mee naar de hel!
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn 06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark.
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
Aankomende Donderdag 25 januari hebben wij weer bijeenkomst om 20 uur in De Ark en u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
Wat hadden wij misschien kunnen doen?
Wat hadden wij, als ouders, kunnen doen om te voorkomen dat ons kind verslaafd is geraakt?
Achteraf bezien waarschijnlijk weinig! Een kind maakt zelf een keuze om zich te begeven in een bepaalde kring. Maar een kind maakt absoluut geen keuze om verslaafd te raken.
Omkijken heeft ook geen zin, want het kwaad is geschied en daar moet je als ouders dan mee om zien te gaan. Maar kijken naar wat beter had gekund en anderen daarvoor waarschuwen is wel zinvol.
Eén van onze conclusies is, dat een te grote mate van vrijheid tijdens de puberteit niet goed is. De puber heeft duidelijke grenzen nodig en ook goede regels waaraan hij/zij zich moet houden.
Met die vrijheid wordt bedoeld de ruimte om maar uit te gaan wanneer men wil en daarbij het tijdstip van thuiskomen (als dit te laat wordt is de kans groot dat er te veel alcohol en ook drugs in het spel komen). Bovendien is een te grote ruimte in de financiële middelen een groot gevaar.
Contact tussen ouders over deze zaken zou al behoorlijk mee kunnen werken in het stellen van grenzen. De puber heeft namelijk al gauw het verhaal, dat iedereen het mag!
De grootste fout is echter te denken, dat het drank- en drugsgebruik bij de ontdekkingsreis in de pubertijd hoort en dat het wel weer overgaat. In veel gevallen gaat het ook weer over, maar in te veel gevallen slaat verslaving toe. Dit is van te voren niet te zeggen. Bovendien geeft ook incidenteel gebruik al gedragsverandering en veroorzaakt veel ellende.
Zeg dus nee tegen drugs en probeer de puber goed in de gaten te houden. Grijp onmiddellijk in bij twijfel over gebruik. Hoe langer je het kind af kunt houden van teveel alcohol en drugsgebruik, hoe groter de kans op een toekomst zonder afhankelijkheid van deze middelen
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn 06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark.
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
Aankomende Woensdag 17 januari hebben wij weer bijeenkomst om 20 uur in De Ark en u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
Kopieer gedrag van jongeren,
Veel pubers hebben kopieergedrag en willen meedoen in een groep. Ze zien er vaak hetzelfde uit en gedragen zich ook hetzelfde. Voor de jongeren tot de puberleeftijd is het voorbeeld dat ouders geven heel belangrijk. Als die duidelijk laten zien het niet eens te zijn met overmatig drank- en drugsgebruik is dit wel een gegeven, dat het kind meeneemt in het latere leven. Voorlichting over drugs en alcohol is dan ook in de hoogste groepen van de basisschool een goede les voor de nabije toekomst van het kind. En gebleken is, dat de voorlichting op deze leeftijd het meeste effect heeft.
De pubers echter, zetten zich vaak af tegen de ouders en nemen voorbeelden over van andere pubers en oudere jongeren. Bovendien smullen ze van bepaalde programma’s op TV. Er zijn programma’s die pretenderen een taboedoorbrekende en voorlichtende functie te hebben. Zij vertonen beelden over seks en drugsgebruik, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Veel tieners krijgen van zichzelf dan het idee, dat ze ook aan dit beeld moeten voldoen. Drugs zijn ook vaak een hulpmiddel om je over je gene heen te zetten, want je krijgt er meer zelfvertrouwen van. Na afloop komt de gene echter driedubbel terug en daarom is het ook in dit geval gevaarlijk.
Ons streven is om jongeren te helpen deze gedachtegang te doorbreken en te waarschuwen voor de gevolgen van drank en drugs. Ook als ouders kun je niet altijd alles voorkomen, maar door al jong te beginnen met voorlichting, afkeuring en het gebruik te verbieden, kun je het kind wel een duidelijke boodschap meegeven. Regels, oplettendheid en vroeg ingrijpen kunnen helpen bij het voorkomen van meer ellende. Struisvogelpolitiek en het steeds goed praten van negatief gedrag helpen een kind echter steeds meer de afgrond in.
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn 06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark.
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
Aankomende Donderdag 11 januari hebben wij weer bijeenkomst om 20 uur in De Ark en u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
PS Like ons ook op Facebook! facebook.com/mmoeders
Moedige Moeders wensen iedereen
veel Gezondheid Geluk,Kracht en Wijsheid in het nieuwe jaar!
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn 06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark.
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
Aankomende Woensdag 3 januari hebben wij weer bijeenkomst om 20 uur in De Ark en u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
PS Like ons ook op Facebook! facebook.com/mmoeders
Moedige Moeders wensen iedereen
veel Gezondheid Geluk,Kracht en Wijsheid in het nieuwe jaar!
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn 06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark.
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
Aankomende Donderdag 28 december hebben wij weer bijeenkomst om 20 uur in De Ark en u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
PS Like ons ook op Facebook! facebook.com/mmoeders
Moedige Moeders wensen iedereen Mooie Rustige Kerstdagen en
veel Gezondheid Geluk,Kracht en Wijsheid in het nieuwe jaar!
Wilt U informatie over alcohol,drugs,en gokken?
Lees van verder op onze website www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact?
Bel dan onze hulplijn 06-38379733 (bereikbaar van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds).
Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep in de Ark.
De avonden zijn anoniem en bestemd voor ouders, partners en overige verwanten van gebruikers/verslaafden.
Aankomende Woensdag 20 december hebben wij weer bijeenkomst om 20 uur in De Ark en u bent van harte welkom.
Moedige Moeders verkoopt urine drugs testen
Voor Info over hoe en wat en waar kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij Gerro en Esther in het Winkelcentrum de Stient.
Staat uw kind of partner open voor een gesprek met een ervaringsdeskundige? Bel dan de hulplijn, dan zoeken we iemand die bij de hulpvraag past.
Wat nog belangrijker is voorkom deze problemen door u aan te melden voor de voorlichtingen ouders kinderen Gr 8 door onze werkgroep Drugs Preventie.
Voor info hierover kunt u ook onze hulplijn bellen.
PS Like ons ook op Facebook! facebook.com/mmoeders

Nieuws


Aanmeldingsformulier voor pilot therapie evaluatie / Hulp bij Trauma - H.Givens

11 October 2017
Aanmeldingsformulier voor pilot therapie evaluatie / Hulp bij Trauma - H.Givens... Lees meer

Jongeren geronseld voor prostitutie of drugshandel: hoe criminele bendes grip hebben op scholen in Nederland

07 June 2017
Jongeren geronseld voor prostitutie of drugshandel: hoe criminele bendes grip... Lees meer

Petitie Gedoogbeleid: NEE NOOIT!

07 January 2017

Om de Petitie Gedoogbeleid te tekenen, ga naar Moedigemoeders-nederland.nl

Lees meer

Moedige Moeders start campagne ‘Foute Vrienden’

30 August 2016
Speciaal voor de kermis ontwikkelde Moedige Moeders Volendam een campagne om... Lees meer

AFSCHEID

18 April 2016
Soms gebeurt het dat we hartverwarmende mails en donaties binnen... Lees meer